ReportLoq
Miljørapportering - når du vil, hvor du vil

Integreret QAL2 & QAL3

EN 14181 fastslår nødvendigheden af QAL2, hvilket er en korrigering af dit analyseudstyr. Ved hjælp af FLSmidths QAL2 & QAL3-beregner, kan du opfylde kravene til miljøbekendtgørelsen. Vi hjælper dig godt på vej med et brugervenligt system, som både sparer dig tid og penge.

Er du underlagt EN 14181 skal du have lavet QAL2 på dit udstyr hvert 3 år, hvis du er under affaldsbekendtgørelsen, og ellers hvert 5 år. Dette udføres af et akkrediteret måleinstitut. Rent teknisk er en QAL2 en kalibrering af dit måleudstyr, som sørger for, at de målte værdier bliver korrigeret ind til det korrekte resultat, selvom måleren er drevet og viser et forkert resultat. Derfor skal resultatet af QAL2'en indtastes i dit AMS-system, som skal tage korrektionen med i beregningen af de kvalitetssikrede værdier. 

ReportLoq indeholder et QAL2-system til formålet, som er fuldt integreret med systemet. Det betyder, at resultatet af en QAL2 tastes ind direkte i ReportLoq, hvorefter jeres miljøberegninger korrigeres i henhold her til.

QAL-systemet indeholder også QAL3, som bygger på CUSUM-modellen. Ideen er her, at man i stedet for at korrigere måleren for ofte, matematisk korrigerer de målte værdier ud fra så kaldte kontrolkort. Denne metode er også integreret i ReportLoq.

QAL 2 + 3
QAL indtastes og udregnes på websitet, og resultatetet heraf anvendes automatisk på næste dags beregninger.
Der medfølger naturligvis den obligatoriske QAL-rapport med, som opfylder kravene i EN 14181

ReportLoq's brugergrænseflade indeholder en trin-for-trin beregning, som viser dig hvordan QAL-resultatet påvirker dine miljømålinger. Dermed er det let at se, hvordan dine rådata bliver til de kvalitetssikrede værdier, som skal afleveres til dit miljøcenter.

QAL forklaring
På billedet ses hvordan den rå SO2-værdi på 25,117 først bliver QAL 2-korrigeret til 24,887, derefter korrigeret for vand i målingen til 18,426 og til slut fratrukket konfidensintervallet, og ender på 0.

QAL-systemet er inkluderet i ReportLoq, hvis du har købt miljørapportering. Som alternativ kan systemet tilkøbes og anvendes uden miljørapporteringsdelen. Ved denne løsning skal du selv indtaste resultatet af QAL-beregningerne i dit AMS-system. Kontakt os for et tilbud, hvis du er interesseret.

Log på ReportLoq

Brugernavn
Kodeord